Το Αίνιγμα της Σφίγγας - Enigma Sphinx

 
ΤΙ ΕΊΝΑΙ ΑΥΤΌ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΩΊ  ΈΧΕΙ 4 (ΤΈΣΣΕΡΑ), ΤΟ ΜΕΣΗΜΈΡΙ 2 (ΔΎΟ) ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΆΔΥ 3(ΤΡΊΑ) ΠΌΔΙΑ?
IN THE MORNING GOES ON FOUR LEGS, AT NOON ON TWO AND IN THE NIGHT UPON THREE. WHAT IS THAT?
ΤΟ ΠΡΩΊ ΣΤΑ ΤΈΣΣΕΡΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟ ΜΩΡΌ, ΤΟ ΜΕΣΗΜΈΡΙ ΣΤΑ ΔΎΟ ΕΊΝΑΙ ΌΤΑΝ ΠΕΡΠΑΤΆΕΙ...
IN THE MORNING ON FOUR GOES THE BABY, LATER ON, AT NOON THE MAN WALKS ON TWO...

ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΆΔΥ ΜΕ ΤΡΊΑ, ΕΊΜΑΙ ΕΓΏ, Ο ΟΙΔΊΠΟΥΤΣΑΣ!
AND IN THE NIGHT UPON THREE LEGS, IT'S ME, OEDIPENISUS!